‘’ MEMLEKETİMİN DAĞLARINA BAHAR GELMİŞ’’


Açıklama: Ozan almış eline sazın inletir Gurbet elde acı acı dinletir ‘’ Memleketimin dağlarına bahar gelmiş Görüşmecim yeşil soğan göndermiş’’
Kategori: Şiirlerimiz
Eklenme Tarihi: 13 Şubat 2018
Geçerli Tarih: 22 Mart 2019, 01:06
Site: Kazancı Beldesi
URL: http://www.kazancihaber.com/haber_detay.asp?haberID=3179


‘’ MEMLEKETİMİN DAĞLARINA BAHAR GELMİŞ’’
 
Gıvşırıklar baş vermiş
Keş, soğan  vuslat düşler
Gurbet uşağı ayran bulmuş
Bol tereyağlı börek  düşler
 
Dağların karı koparmış zincir
Köpüklü sular Göksu’ya yarışır
Kuzlamış koyun, kuzuya karışır
Küsler dost olmuş eş dost barışır

Arıklar çıkmış, henüz merav tutulmamış
Sular dereden, gözünden böğenmiş arığa
Daha badılcan,eğrim fidesi dikilmemiş garığa
Şimdilik tohumluk badeğis, soğan seçilmiş
 
 
Toprak bulmuş tavın
Tohuma el açar
Coşmuş karasaban
Türkü çığırır çiftçi emmim

'' Dağların yücesine, yücesine
Muhtaç kaldım, buğdayın kilesine''
 Tarlayı icarladım  harman  yarısına
Tohumu bi alıversem, acımam gerisine

Esir oldum domuzun sürüsüne
Eşeği bağladım işamın berisine
Bolca keş bastıydım keçinin derisine
Düreceğim ekmeğe halva dürercesine

Ozan almış eline sazın inletir
Gurbet elde acı acı dinletir
‘’ Memleketimin dağlarına bahar gelmiş
Görüşmecim yeşil soğan göndermiş’’
 ............

Ağız tadılmış, yayığa az kalmış
Yağ çömleği boşalmış tuz kalmış
Erik çiçeğe oturmuş söğüt nöbette
Sipsiler kavalatmaya az kalmış

Geleceğim yaza güze
Seyreyleceğim bayıra düze
Geceyi katık edeceğim gündüze
Gurbet elden selam olsun
Nicesine,dağların yücesine,yücesine

                               İbrahim ŞAHİN