Kazancı Beldesi
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM FORUM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

KURBAN HAKINDA MERAK ETTİKLERİMİZ

Azim Pişkin

05 Kasım 2011, 00:12

Azim Pişkin


                  KURBAN NEDİR?

Kurban, Allâhü Teâlâ'ya yakınlık için,  İbâdet  niyetiyle  kurban bayramı günlerinde, kurbanlık Şartlarını taşıyan bir  hayvanı kesmektir .Kurbanın diğer bir adıda UDHIYYE dir .Kurban Kitap ,Sünnet ve İcma ile sabittir.

Kendisine  fıtır  sadakası  vâcip  olan  kimselere  kurban da vâciptir. Yâni nisaba mâlik olan hür, yerleşik (yolcu olmayan) her müslümana vâciptir.Bu görüş Hanefi mezhebinin görüşüdür. Diğer bazı mezheplere göre ise de kurban kesmek Sünneti müekkettir. Yani (Kuvvetli sünnet ) tir.

                KURBANIN  TARİHÇESİ

Kurban ilk defa  H.Z  İbrahim zamanına dayanır.H.z İbrahim Bir oğlu olursa onu AllahYolunda kurban edeceğini  adar. Belirli   bir  zaman  sonra oğulları olur büyürler. Fakat h.z İbrahim  Allaha verdiği sözü unutur, Bir gün Rüyasında oğlunu boğazladığını görür  ve  Allaha verdiği sözü hatırlar.Oğlu  İsmaile durumu anlatın ca İsmail baba emrolunduğun şeyi yap diyerek rıza gösterir.H.z İbrahim oğlu ismailin boğazına bıçağı dayar ve kesmeye çalışır. Bıçağın  kesmesi  Allah tarafından engellenir . Allah  Cebrail  vasıtasıyla Adak da olsa,  İnsan  yerine  koyun  kurban  edilebileceğini bildirir. Bu sırada Cebrail bir koç getirir ve H.z İbrahim oğlu ismailin yerine koçu Kurban eder.

             KAÇ ÇEŞİT KURBAN VARDIR.?

1-Kurban bayramı günü kesilen kurban.

2-Nezir (Adak) kurbanı.

3-Akika kurbanı.

4.Şükür kurbanı.

            KİMLER KURBAN KESMELİDİR ?

Kurban kesmek, âkıl  baliğ (akıllı, ergen), dinen zengin sayılacak  kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman’ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir 

          ZENGİN  OLAN  KARI VE KOCA, HER İKİSİDE KURBAN KESMELİMİ.?.

İbadetlerde sorumluluk  bireyseldir. Bu nedenle, dinen zengin olan karı-kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir. Ancak İmam Malik’e göre aile reisi tüm aile efradı adına bir adet büyükbaş veya küçükbaş hayvan keserse bu yeterli olur.

            AYET….HAC SURESİ..22..28

kendilerine  rızık olarak verdiğimiz  kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allâh’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.”(Hacc 22/28)

 

                 HADİS

Hz. Peygambere (s.a.v.) kurban bayramında, Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın her bir parçasının kişinin hayır hanesine kaydedileceğini ifade etmiştir. (Tirmizî, “Edâhî”, 1; İbn Mâce, “Edâhî”, 3).

               HANGİ  HAYVANLAR  KAÇ YAŞINDA KURBAN EDİLEBİLİR?

……KEÇİ …Bir yaşında,……  KOYUN…Bir yaşında  veya Altı ayını doldurduğu zaman bir yaşındaymış gibi gösterişli ve bakımlı olursa.…….MANDA VE SIĞIR……İki yaşında……DEVE…..Beş yaşında kurban edilir. Keçi ve koyun bir kişi tarafından kurban edilir.  Sığır,Manda ve Deve ise yedi kişi tarafından kurban edilebileceği gibi,bir kişi tarafından da kurban edilebilir.

               HAYVANDAKİ  HANGİ  KUSURLAR  KURBAN  OLMAYA  MANİDİR?

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, azaları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memesi kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz……… Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, boynuzunun azının kırık olması, şaşı, topal( Kesileceği yere kadar kendisi gidebilmelidir , gidemeyecek kadar kütürüm topalsa kurban olmaz.) bir kulağı delik veya yırtılmış olması, kurban edilmesine mani teşkil etmez. Enenen ( iğdiş edilen )hayvanlar da kurban edilebilir.

                KURBAN KESERKEN ABDESTLİ OLMAK ŞARTMIDIR?

Kurban kesen kişinin abdestli olması şart olmamakla birlikte, kurban bir ibadet olduğu için kesenin abdestli olması daha faziletlidir.

               KURBAN  NASIL KESİLİR .? 

Evlâ olan, kişinin kurbanını kendisi kesmesidir. Ancak, kesmek elinden gelmeyenin, müslüman birini vekil Tayin edip yanında durması    efdaldir.  Kurbanlık  hayvan kıble yönüne  sağ tarafının üzerine yatırılarak  ön ayakları  ile   arka  ayağını  biri çatılır( bağlanır.)  Kurban kesecek olan ve kurban sahipleri biliyorlarsa aşağıdaki duayı okurlar .Kurban kesen kişi  kasden besmele çekmez ise o kurban  kabul olmayacağı  gibi etide  yenmez.

قُلْ اِنَّ صَلَات۪ي وَنُسُك۪ي وَمَحْيَايَ وَمَمَات۪ي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَۙ  لَا شَر۪يكَ لَهُۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا۬ اَوَّلُ الْمُسْلِم۪ينَ      

Okunuşu: Kul inne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillahi Rabbi’l-Âlemîn lâ şerîke leh. Ve bi zalike umirtü ve ene evvelü'l müslimîn. (En’am 6/ 162-163)

اِنّ۪ي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَن۪يفًا وَمَآ اَنَا۬ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَۚ 

(En’am 6/ 79)(Okunuşu: İnnî veccehtü vechiye lillezî fatare’s-semâvâti ve’l-arda hanîfen ve mâ ene min’el-müşrikîn.        Şayet duayı bilmiyorlar ise Üç defa “Allâhü ekber, Allâhü ekber lâ ilâhe illellâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhilhamd” diye tekbir alınır ve şöyle niyet edilir:

- “Yâ Rabbi! Şu vücûdum sana karşı o kadar hata, o kadar isyân etti ki, affedilebilmem için bu vücûdu sana kurban etmem icabediyor. Fakat sen şerîatınla insan kurban etmeyi haram kıldığından vücûduma bedel olarak bu hayvanı kesiyorum,   ( Kısaca ise  niyet ettim Allah rızası için bu kurbanı kesmeye de diyebilir.) kabul eyle Yâ Rabbi, Bismillâhi Allâhü ekber.” deyip kurban kesilir.

                    KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?.

Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

                   KURBAN ETİ KAÇA  AYRILMALIDIR.?

Kurban kesildikten sonra eti üç kısıma ayrılır.1-  Bir kısmı Ev halkının yemesi için ayrılır.2-  Bir kısmı eve gelen misafirlere ikram için ayrılır.3- Bir kısmı da Fakir ve yoksullara dağıtılmak için ayrılır.  NOT..Kurban kesen kişi ihtiyaçlı ve ailesi kalabalık ise  etin hepsini kendileri yiyebileceği gibi Kurbanı kesen kişi zengin se kurban etinin hepsini de dağıtabilir.  İsterse   vakıf , dernek ve hayır kurumlarına , Kurbanın kesilmesi şartıyla kurbanı ve ya bedelini bağışlayabilir. Toplumumuzda yedi pay olacak diye bir anlayış vardır, Bu yanlış tır. Doğrusu kurban etinin üçte birini dağıtmaktır. Bu paylar az olmamak  şartıyla Dört, Beş, Yedi , Sekiz  veya daha fazla pay da olabilir.

                  KURBAN KESME ÜCRETİ VERİLMELİMİDİR.?

Kurban kesecek olan  kişi kurban kesmeyi bilmiyorsa  kesmesini bilen Ehil bir kişiye vekalet vererek kestirebilir. Kestirme karşılığı olarak kesen kişi ye kesme ücreti öder. Kesme ücreti olarak  Kurbanın etini veya derisini veremez. Kurbanın derisi hayır kurumlarına verilmelidir. Şayet kurbanın derisi kurbanı kesen  kişiye lazımsa  kullanabilir isede , efdal olan karşılığını fakir  veya hayır kurumuna vermesidir.

                 ÖLEN YAKINLARIMIZ İÇİN KURBAN KESEBİLİRMİYİZ.?

 Son zamanlarda halkımız arasında yaygınlaşma eğilimi gösteren; ölü kurbanı veya kabir kurbanı diye bir kurban çeşidi  yoktur. Ancak, ölmüş birisi adına veya sevabı ölüye bağışlanmak üzere kurban kesilebilir. Ayrıca, kurban borcu olup, hayatta iken vasiyet eden kişinin bıraktığı miras yeterli ise mirasçıları tarafından vasiyetinin yerine getirilmesi gerekir. Fakat vasiyeti yoksa ölen kimseler için mirasçılarının kurban kesmeleri gerekmez. Ancak bir kimse, sevabını ölmüş bulunan anne veya babasına yahut diğer yakınlarına bağışlamak üzere, çeşitli hayır kurumlarına, fakir ve muhtaç kişilere bağışta bulunabileceği gibi, kurban da kesebilir.

  Kurban Bayramınızı tebrik eder. Sevdiklerinizle beraber Sağlıklı ,mutlu ,başarılı nice  Bayramlar dilerim. Sevgi ve Saygılarımla.

                       DERLEYİP HAZIRLAYAN

                               Azim  PİŞKİN

      Kazancı Bucak Mahalle Camii İmam Hatibi.

                                05.11.2011

                      KAYNAKLAR

1-Diyanet ilmihali.

2-Diyanet dergisi kurban eki.

3-Diyanet işleri başkanlığı din işleri yüksek kurulu yayınları.

Bu haber 3494 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit
On dokuz Mayıs günü, Samsun’a ilk kurtuluş adımının atıldığı ve Kurtuluş Savaşı’nın fitilinin ateşlendiği gündür23 Mayıs 2019

ANKET

Ermenek ve Anamur İl Olursa, Kazancı Nereye BağlansınTüm Anketler

© 1999 - 2018 Sitedeki isimler, içerik ve fotoğraflar izinsiz kullanılmaz. Haber ve yorumlar sahiplerine ait olup, sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi