Kazancı Beldesi
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM FORUM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

Tarihi ve Kültürel Varlıklarımızı Koruyalım

Hasan Köksoy

11 Ekim 2011, 23:54

Hasan Köksoy

Sitemize gönderilen bir mesajda “Muslu Dede Türbesi’nin resmini de yayınlarsanız sevinirim” diyordu. Tabiî ki yayınlarız, bundan 3 yıl önce muslu dede türbesini ziyaret ettiğimde define avcıları tarafından talan edildiğini görünce, bende kültürel varlıklarımız hakkında bir yazı yazmayı uzun zamandır düşünüyordum zaten…

Mesajı yazan Mehmet İşcan kardeşimize Muslu Dede Türbesi’nin sağlam fotoğraflarını göstermek isterdim ama olmadı yıkık dökük halini yayınlıyorum üzgünüm… Bu vesileyle kazancıdaki tarihi ve kültürel değerlerimize bir göz atalım

Kazancının geçmiş zamanlardan gelen somut bir tarihi olmamakla beraber kazancı kasabasını kuranlar genellikle civar yerleşim yerlerinden (Gülnar, Anamur, Ermenek v.b) göçebe olarak gelen ve halen günümüzde de kazancılıları oluşturan topluluktan meydana gelmektedir. Gerek Selçuklu gerekse Osmanlı devrinden kalma bir yerleşim yeri değildir onlara ait bir tarihi eserde yoktur.

Kazancı karamanoğulları’nın sınırları içinde kalan bir yerleşim yeridir. Beyliğin başkenti Ermenek olmasına rağmen kazancıda Karamanoğulları’nın ait yerleşik hayata dair bir bulgu yoktur. Kazancı cumhuriyet dönem yerleşim yerlerinden desek daha doğru olur.  Karamanoğulları’na ait sadece kazancıda Muslu Dede Türbesi vardır. Bize en yakın eser olarak ta Alaköprü vardır.

Kazancıda roma ve Bizans dönemine ait yaşam olduğuna dair bilgiler ve bulgular mevcuttur, Roma dönemine ait Dinek Kulesi, Bizans zamanından kalma Alain Öreni, vardır. Köristan mevkiinde bulunan kilise kalıntıları, popasta bulunan papazın kuyusu, mezar olarak kullanılan Maşatın dere Bizanslıların yaşadığına dair birkaç örnektir.

Kazancıda Ayrıca inanç kültürümüze ait Toras yaylasında Sakat Dedesi, Aybaham yanında bulunan Hıdırellez mezarı, Kırkkuyu yaylasında Hemid Seydi mezarı gibi ermiş insanlarımız yaşamıştır.

Yine kasabamız merkezinde Koca cukur mevkisinde bulunan Dede Mollas, gibi kişilerin türbeleri yok ama yaşadığı mevkii olarak bilinmektedir. Ayrıca Kazancıda birçok Kaleler ve inleri de kültürel varlıklarımızdan sayabiliriz.

Kasabamızda bulunan kültürel varlıklarımızı kısaca tanıyalım…

Sitemizde baraj temelinin atıldığı Mayıs 2002 ayından buyana Ala köprüyle ilgili sürdürülen çabalardan bir netice elde edemedik ve Alaköprü’yü kaybettik hiç olmasa artık bölgemizde bulunan diğer tarihi ve kültürel varlıklarımıza sahip çıkalım.

Dinek Kulesi Öreni" Ermenek İlçesi, Kazancı Kasabası Dinek Mevkiinde, bütün bölgede, hakim bir tepe üzerinde, Roma devrinde âit bir ören yeri bulunmaktadır. Ören yerinde bulunan yapılar temel seviyesinde yıkılmıştır. Yüzeyde nadir olarak işlenik mimari elemanlara rastlanmaktadır.

 

Ören yerinin tam zirve yerinde doğal iri bir kaya üzerinde iri blok kesme taşlarla kuru duvar tekniğinde yapılmış, bir mezar anıtı bulunmaktadır. Anıt kısmen sağlam durumdadır Anıt güney kuzey yönünde beşik tonoz örtülüdür Alnının tonoza kadar uzanan duvarları (doğu-batı) basamaklı (merdiven) şekilli yapılmıştır üzerinde bulunan doğal kayanın değişik bölümlerine, özellikle güney, doğu ve batı bölümlerine açılmış olan ahşap yerleştirme nişlerinden anıt çevresinde yapılarında olduğu anlaşılmaktadır.
Kaynak;
www.karamankultur.gov.tr

Alain Öreni; Ermenek İlçesi, Kazancı Kasabasının kuzeybatısında yer alan bir ören yeri bulunmaktadır. Bizans devrine ait olduğu mevcut kalıntılarından anlaşılan ören yeri içersinde sağlam yapı yoktur Ören yerinin tepe üzerinde ve tepenin doğu eteklerinde kurulmuş bir yerleşme yeri olduğu görülmektedir.

Mevkie adını veren Alain ören yerinin güneyinde, tepenin doğu yamaçlarında yer alan bir Bizans devri kilisesidir. Burada kireç taşı arazide doğal bir kaya sığınağı kiliseye dönüştürülmüştür. Alanın batı bölümü arazi yapısı yani doğal taşın düzenlenmesi ile elde edildikten sonra doğu bölümüne duvar yapılmıştır.  Günümüzde bu duvar tamamen yıkılmıştır. Kilise içerisine boya ile yapılmış olan fireskolardan bazı izler kalan duvar kayalığın düzeltilmesi ile elde edilmiş. Bölümlerde görülebilmekledir Ayrıca yapının kuzey bölümünde içerisine kalan bir yerinde halen doğal su kaynağı bulunmakladır. Kaynak; www.karamankultur.gov.tr

Muslu Dede Türbesi; Ne zaman geldiğini bilemediğimiz Muslu Dede Kazancıya gelmiş ve insanlara vaaz vermiş. Kazancı Aşağı Mezarlıkta bir kulübede yaşarmış. Ölümünden sonra, Kasabamızın Aşağı mezarlıkta halen harap halde bulunan Muslu Dede Türbesi, Karamanoğulları Beyliği tarafından anısına yaptırılmıştır.

 

Define avcıları tarafından tahrip edilen Muslu Dede türbesi şu an bakımsız bir şekilde kaderine terk edilmiştir. Bir an önce restore edilip korunması gerekmektedir.

Sakat Dedesi; Muslu dede türbesi gibi Aynı akibeti Toros (Toras) yaylasındaki Sakat Dedesi’nin mezarı ve avlusu da yıkılmıştır buranında türbe haline getirilerek korunmaya ihtiyacı var.

Burada Sakat dedesi denen bilge bir kişi yatarmış. Eskiden sakat olan çocukları özellikle erkek çocukların testislerindeki rahatsızlıklarından dolayı mutlaka buraya götürürlermiş ve iyileşirmiş. Şimdilerde bu mezar defineciler tarafından talan edilmiş harap ve bakımsız..

Hıdır Ellez Mezarı; Üç kardeş olduğu söylenen Hıdır Ellez, Hemid Seydi ve diğer kardeşi kazancıda yaşamış evliyalardandır. Hıdır Ellez’in mezarı Aybaham ilerisinde Akyokuşa giderken derenin içindedir Mezarının bulunduğu pignar ağacına çabut bağlayarak dilek dileyen ziyaretçileri vardır. Bu evliyalarımız dan 3 kardeşin mezarının nerde olduğu bilinmemektedir fakat sakat dedesinin bu 3. kardeş olabileceği sanılmaktadır.

Hemid Seydi Mezarı; Hemid Seydi mezarı ise Kırkkuyu yaylasında Gökçekent köyü (Akmanastır) sınırımızda gayal mevkiinde bulunmaktadır.

Mezarına Zaman zaman, İstanbul ve İzmir'den ziyaretçiler gelir, şifa aradıkları söylenir. Bu ermiş kişinin de mezarının yapılarak, koruma alınması gerekiyor…

Kaleler ve inler şunlardır; Masırlık kalesi, Oduncu kalesi (Piladanburnu üzerinde), Asar kalesi, Kilise kalesi (İvriz kalesi), Kürtlü kalesi, Kartaltepesi kalesi,  Kazancıda inler ise, Hocini, Alain, Karin, Çömlekçi İni, Karakovanlığın in, Yavşanın in, Öküz ini, Avlağı ini, Körüstanın in, Otlukoyak ini, Kürtlünün in, İnönünün in, Buzlucanın in, Davulcu ini  ve daha niceleri… bu tür yerlerinde kültürel varlıklarımız olduğundan sahip çıkalım….

Halkımıza Kurum ve Kuruluşlara Çağrı

Tarih ve kültür mirası eserimiz, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu(2863 / 21 Temmuz 1983) hükümleri ifadesiyle " tarihi, mimari, estetik ve sağlamlık olarak korumaya ve kurtarılmaya değer" bir eserdir. Bu eser devlet malı niteliği taşımakta olup, yasa gereği, her kurum, kuruluş veya vatandaşın yasal mercilere ve Kültür Bakanlığı kurullarına haber verme sorumluluğu vardır. Bu tarihi ve kültürel eserlerin sahiplenmesi ve restorasyonu için Birleşmiş Milletler ve UNESCO dahil yurtiçi / yurtdışındaki ilgili yerlere başvurulması gerektiğini düşünüyorum. AB fonlarında bile başvurularda en kolay çıkan ödenek kültürel konularda çıkıyor.

Dinek Kulesini Ermenek Kaymakamlığı, Belediyesi ve Selçuklu Oteli, logo yapmış, artık logolarınızı değiştirin çünkü kullandığınız Dinek Kulesinin taşları düştüş yıkılmak üzere…. Amblem ve logosunda Dinek Kulesini kullanan kurum ve kuruluşlarımız hiç mi merak etmiyorlar bu taştan kemerli yapı nerededir ne haldedir. Bilmeyenler görmeyenler için buyurun fotoğraflarına bakın…

Özellikle buradan Selçuklu Oteline sesleniyorum Taşların başlarına havuzlu, beş yıldızlı oteller yapıyorsunuz, atalarımızdan miras kalan bu kültürel varlığı da logo yapıyorsunuz, o zaman neden sahiplenmiyorsunuz, Dinek kulesini kağıt ve sitenizde yayınlandığı gibi sağlam bir şekilde restore edeceğinizi ümit ediyorum, hayır sever biri olarak tanıdığım sayın Ahmet Keleşoglu’ nun bu konuyla yakından ilgileneceğini sabırsızla bekliyorum.

İl Kültür Müdürlüğü’nün resmi web sitesinde Dinek Kulesi Öreni ve Alain Öreni yerlerini SİT alanı olarak koruma altına alınan yerler olarak gösteriyor. Buraların sık sık define avcıları tarafından talan edildiği bilinmektedir. Artık her ne pahasına olursa olsun buraların korunup kollamamı gerekiyor. İl Kültür Müdürlüğünün envanterinde bulunan bu yerlerin bir an önce bakım ve onarımın yaptırılarak koruma altına alınması gerekmektedir.

Bu kültürel varlıklarımızı her nedense korumuyoruz ve varlığından bile birçok hemşerimizin haberdar olduğunu sanmıyorum, arkadaşlar bu eserlerimize sahip çıkalım eserlerimizi koruma altına alınarak kurtarılabileceğini umut ediyorum. Hemşerilerimiz bu konulara nedense duyarsız kalıyorlar, maalesef halen bu tür değerlerimizi anlayamadığımızı göremediğimizi, bilmediğimizi fark ettim.

Artık bazı güzel şeylerin farkına varmanın zamanı gelmedi mi? Geçmişten alınan bu kültürel miraslarımızı yok etmeden gelecek nesille aktarmalıyız, bu bizim görevimiz, sevgili kazancılılar hiç olmazsa ortak kültürel değerlerimiz konusunda bari birlikte hareket edelim, aynı dili konuşalım.

Kazancılı Halkımız, Belediyemiz, Derneğimiz, Kurumlar, İlçe ve İl Kültür Müdürlüğü, Derneklerimiz v.b. daha birçok kurum ve kuruluş sayabiliriz. Hepsinin ortak bir sorumluluğu var, bulunduğu yaşadığı sorumlu olduğu çevre…

Hepimizin ortak dileği, bu kurum ve kuruluşlarımızın sorumluluk alanlarındaki yaşadığımız bölgedeki bu eşsiz güzellikleri koruyup kollamaları, sahiplenmeleridir ve gelecek nesillere bu emanetleri sapa sağlam devretmeleridir.

Gelecek günler için, kısır çekişmeler, içinde geçirdiğimiz şu günlerde, geçmiş değerlerimizi için ortak bir  noktada bulaşmak dileğiyle…. Hosca kalın dostça kalın…

Hasan KÖKSOY-  12.12.2009- hasankoksoy@gmail.com

Bu haber 3487 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

ANKET

2019 Yerel Seçimlerinde Kazancı Belediye Başkanı Kim OlsunTüm Anketler

ÇANAKKALE ZAFERİ VE “18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ” ANISINA…17 Mart 2019

© 1999 - 2018 Sitedeki isimler, içerik ve fotoğraflar izinsiz kullanılmaz. Haber ve yorumlar sahiplerine ait olup, sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi